Rekrutacja do PP nr 13 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja do PP nr 13 w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2016/2017.

http://zsp6.bip.gmwodzislawsl.finn.pl/res/serwisy/pliki/12818381?version=1.0