Rekrutacja do Publicznego Przedszkolna nr 13 na rok szkolny 2015/16.

Harmonogram rekrutacji

 

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola nr 13.

 

Ogłoszenie